تاریخ از این ور

$11.00

تاریخ پر از درس‌ها و رخدادهای آموزنده و گاه شگفت‌آوری است که دانستن آنها خرد را بیفزاید، اوقات را خوش و شیرین سازد و در زندگی به کار آید. در این میان، بسیارند کسانی که در تاریخ به نام مشهورند و پرداختن به زندگی آنان به شیوۀ طنز هم خواندن تاریخ را شیرین‌تر می‌کند و هم درس‌ها و عبرت‌های آن را در ذهن ماندگارتر می‌سازد.
کتاب حاضر گزارش طنزآمیز نویسنده است از زندگی هفت چهرۀ مشهور تاریخی.

Out of stock

Additional information

Weight 152 g
Author

Ahmad Arbalu

Publisher

Kanun Parvaresh Fekri Kudakan va Nojavanan

Pages

124

Age

12-15