فارسی سوم ابتدایی

$20.00

معرفی کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی
درس فارسی یکی از مهم ترین کتاب های هر یک از پایه های تحصیلی به شمار می رود. به طوری که تا سال آخر تحصیل با دانش آموزان خواهد ماند و هر سال قسمت ها مختلفی از ادبیات ایرن و جهان در این کتاب به دانش آموزان معرفی می شود. به همین دلیل است که کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی نیز برای دانش اموزان این پایه اهمیت بسیاری دارد.

ادبیات در ایران پیشینه ای تاریخی دارد و به همین دلیل است که به هیچ وجه در برنامه ی درسی پایه های مختلف تحصیلی قابل چشم پوشی نیست. از همان کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی برای آموزش خواندن و نوشتن به کودکان در برنامه درسی آنها گنجانده شده و هر چه بزرگتر می شوند، متن دروس کتاب هم پیشرفت می کند تا در انتهای سال های تحصیل، دانش آموزان با شاخه های مختلفی از ادبیات آشنایی داشته باشند.

کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و دانش آموزان را با قسمت کوچکی از ادبیات ایران و همچنین ادبیات آشنا می کند.
ویژگی های کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی
دانش آموزان در کلاس سوم هنوز در حال یادگیری خواندن و نوشتن هستند و دایره ی لغاتشان افزایش پیدا می کند. به همین دلیل در تالیف کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی نیز تلاش شده تا مهارت های زبانی و خوانداری دانش آموزان را بهبود بخشید.
در آموزش خواندن به دانش آموزان بخش های مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد. اولین قسمت توجه به خوانش صحیح لغات و جملات است. قسمت دوم توجه به رعایت لحن و آهنگ خوانش است. یعنی دانش آموز با هر چه بیشتر خواندن متون مختلف، بیشتر یاد می گیرد که چطور در هنگام خواندن متونی با لحن متفاوت، او نیز لحن متفاوتی اختیار کند. در نهایت نیز درک متن اهمیت بسیاری دارد. به این معنا که دانش آموز بتواند متنی که می خواند را به خوبی متوجه شود. به طوری کلی فرآیند درک خوانداری شامل این مراحل می شود:

تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی (به این معنا که دانش اموز دیگر برای خواندن نیازی به بلند خواندن متون نداشته باشند.)
درک اطلاعات صریح متن
رسیدن به استنباط
تلفیق اطلاعات متن
تفسیر اطلاعات متن
در نتیجه با توجه به این موارد در تالیف کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی تلاش شده تا مطالب درسی به گونه ای جای داده شوند که دانش آموز بتواند این مهارت ها را کسب نماید.

علاوه بر مهارت خوانداری، تلاش می شود تا مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در دانش آموزان نیز تقویت شود. قسمت های مختلف کتاب دانش آموزان را به بحث و گفت و گو با یکدیگر تشویق می کند. اهمیت زیادی دارد که فضای کلاس درس پویا و پر و جنب و جوش باشد چرا که ثابت شده در این شرایط دانش آموزان یادگیری بیشتری داشته و به درس علاقه نشان می دهند. به همین دلیل ایجاد بحث و گفت و گوهای جالب می تواند در افزایش سطح یادگیری در آنها تاثیر داشته باشد.

سرفصل های کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی
کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی شامل هفت فصل می شود که در هر فصل موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و اشعار و متونی از شاعران و نویسنده های مختلف در دروس هر فصل قرار گرفته است، شاعرانی مانند محمود پوروهاب، ناصر کشاورز و اسدالله شعبانی و همچنین نویسندگانی از جمله سُرور کُتُبی و شکوه قاسم نیا.

در میان فصل های کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی قسمت هایی نیز به توضیح مفهوم و داستان پشت هر یک از ضرب المثل های فارسی پرداخته شده تا دانش آموزان با این قسمت شیرین از زبان و ادبیات فارسی نیز آشنایی پیدا کنند.

فصل اول “نهادها” نام داشته و شامل متون تالیفی می شود که کودکان را با برخی مسائل اجتماعی آشنا می کند. فصل دوم به اهمیت بهداشت می پردازد و فصل سوم در مورد اخلاق فردی و اجتماعی است و به همین شکل هر کدام از فصول موضوع مختلفی را پوشش می دهند.

طبق روال تمامی کتاب های درسی فارسی، یکی از فصول کتاب درسی فارسی سوم ابتدایی نیز “آزاد” نام داشته و دانش آموزان را تشویق می کند که یکی از فصول کتاب درسی خود را، به دلخواه خود تکمیل نمایند. این نیز یکی دیگر از عواملی است که دانش آموزان را با مباحث کتاب درسی بیشتر درگیر می کند.

5 in stock

Category: Tag:

Additional information

Pages

136

Year

1401