نگارش فارسی دوم ابتدایی

$20.00

پیش گفتار
کتاب درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی به عنوان اولین کتاب نگارشی تعریف میشود که از کتاب فارسی مجزا بوده و در قالب اصلی نگارش اطلاعاتی را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد تا در زمان نوشتن و خواندن از این دانش ها بهره ببرند و بتوانند بهترین مقالات و یا متن و انشاء ها را بنویسند. در این مقاله می خواهیم با این کتاب آشنا شویم و در زمینه خرید کتاب درسی و خرید کتاب کمک درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی اطلاعاتی را کسب کنیم، همچنین خوانندگان را با بانک کتاب مارکا که سایتی فروشگاهی و معتبر است برای خرید انواع کتاب های درسی و کمک درسی آشنا می کنیم.

بررسی کتاب درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی
کتاب درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی به دلیل آموزش موارد مهم زبان فارسی به دانش آموزان دارای اهمیت ویژه ای است. در زمان تحصیلات کودک شما تعداد اینگونه کتاب ها انگشت شمار هستند و نیز اطلاعاتی را که در اختیار کودک شما قرار میدهند بسیار مهم و حیاتی هستند. کتاب درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی دارای زبانی شیوا و ساده می باشد تا درک مطلب را برای کودکان آسان تر کند، به همین دلیل با ساده ترین نوع آموزش آموزگار کودکان میتوانند مباحث این کتاب را دریافت نمایند. این کتاب دارای آیتم های متنوعی است مانند تمرین املای کلمات، جاهای خالی را پر کنید، دسته بندی کلمات، استفاده از جداول، ترکیب بندی ها و … . در انتهای هر درس با نوشتن یک انشاء کودکان می توانند روان نویسی و ساده نویسی را نیز آموزش ببینند. در قسمت ابتدایی این کتاب بخشی با نام یادآوری گنجانده شده است تا آن چه را که کودکان از سال های قبل آموزش دیده اند را تکرار کرده و یادآوری نموده تا در زمان آموزش موارد جدید تر در کتاب درسی نگارش فارسی دوم ابتدایی دچار مشکل نشوند.

فهرست مطالب گنجانده شده در کتاب درسی نگارش فارسی دوم دبستان
در کتاب درسی نگارش فارسی دوم دبستان شما میتوانید هفده درس موجود در هفت فصل را مشاهده نمایید که هر درس دارای محوریت آموزشی خاص و مرتبط با همان فصل را دارد. در فصل ابتدایی با نام نهاد ها دو درس قرار دارد و در فصل دوم یعنی فصل بهداشت نیز دو درس و در فصل سوم با نام اخلاق فردی و اجتماعی سه درس، در فصل چهارم دو درس، پنجم سه درس، ششم سه درس و هفتمین فصل نیز دارای دو درس آشنا خواهند شد. در نهایت آموزش این کتاب در سال تحصیلی که در پیش دارند کودکان شما میتوانند یک متن را به آسانی و با نگارشی درست بنویسند و تحلیل کنند.

5 in stock

Category: Tag:

Additional information

Pages

103

Year

1401